प्राचार्यों का विवरण
क्रमांक प्राचार्य का नाम अवधि छायाचित्र
कब से कब तक
1 श्री अवध बिहारी शुक्ल
25.06.1959
24.04.1961
 
2 श्री शांति स्वरूप दुसाज
21.05.1961
30.04.1963
3 श्री प्रेमनारायण श्रीवास्तव
23.12.1963
23.10.1964
 
4 श्री सूरजभान सिंह
26.10.1964
21.06.1965
 
5 श्री शिवदयाल सक्सेना
22.06.1965
30.06.1965
6 श्री सूरजभान सिंह
22.10.1965
21.01.1968
 
7 श्री पी. के. मोदी
25.05.1968
08.05.1969
 
8 श्री एस. डी. मिश्र
11.07.1969
20.07.1970
 
9 डॉ. एम. जी. नेने
14.08.1970
30.09.1974
 
10 श्री राममित्र चतुर्वेदी
27.11.1974
03.12.1974
11 श्री एस. के. वर्मा
10.01.1975
13.08.1975
 
12 श्री के.सी. वर्मा
10.09.1975
30.04.1978
13 श्री डी.आर. शर्मा
11.07.1978
23.06.1979
 
14 डॉ. एस.सी. जैन
05.07.1979
11.08.1980
 
15 श्री आर.एन. त्रिवेदी
17.12.1981
31.07.1983
 
16 श्री एस.एस. दीक्षित
12.08.1983
31.07.1984
17 डॉ. (श्रीमती) विमला चतुर्वेदी
01.08.1984
28.10.1984
 
18 डॉ. बी.पी. पाण्डेय
29.10.1984
05.06.1985
 
19 श्री बिभूति भूषण पाण्डेय
06.06.1985
21.07.1986
 
20 डॉ. एम.पी. भटनागर
27.07.1986
31.07.1987
21 डॉ. ओ.एन. माथुर
13.10.1987
10.12.1987
 
22 श्री बिभूति भूषण पाण्डेय
11.12.1987
31.08.1988
 
23 डॉ. (श्रीमती) विमला चतुर्वेदी
24.12.1988
31.08.1990
 
24 श्री पी.सी. खरे
18.09.1991
30.06.1993
25 डॉ. एस.डी. निगम
02.07.1993
08.09.1994
 
26 श्री पी.के. जैन
08.10.1994
31.07.1996
 
27 डॉ. आर.एन. त्रिपाठी
01.08.1996
11.07.1997
 
28 डॉ. डी.एस. कर्चुली
11.07.1997
20.12.1997
 
29 श्री एस.सी. सिन्हा
20.12.1997
31.10.2000
 
30 डॉ. आत्माराम तिवारी
04.12.2000
31.12.2002
 
31 डॉ. रामकुमार शुक्ल
07.02.2003
31.10.2003
 
32 डॉ. आर.एल. शर्मा
04.11.2003
31.12.2006
 
33 डॉ. सत्येन्द्र शर्मा
01.01.2007
25.04.2007
 
34 डॉ. पी.के. चितले
26.04.2007
28.05.2007
 
35 डॉ. सत्येन्द्र शर्मा
29.05.2007
26.11.2007
 
36 डॉ. के.बी.एल. श्रीवास्तव
27.11.2007
19.12.2007
37 डॉ. सत्येन्द्र शर्मा
20.12.2007
16.01.2008
 
38 डॉ. के.बी.एल. श्रीवास्तव
17.01.2008
08.04.2008
 
39 डॉ. सत्येन्द्र शर्मा
09.04.2008
14.07.2012
 
40 डॉ. हर्षवर्धन
16.07.2012
31.12.2014
 
41 डॉ. धीरेन्द्र सिंह
01.01.2015
15.06.2015
 
42 डॉ. सत्येन्द्र शर्मा
16.06.2015
29.01.2018
 
43 डॉ. राम बहोरी त्रिपाठी
29.01.2018
यथावत
 
Copyright © 2016 All rights reserved
Powered by Yash Associate